Prieinamos kainos


Investuodami į savo burnos sveikatos savalaikes aukštos kokybės paslaugas, ilgam laikui užsitikrinsite tobulą estetiką, kramtymo disfunkcijų eliminavimą. Taip pat, klinikoje teikiama nebrangi tęstinė mūsų suteiktų paslaugų ir burnos ertmės pokyčių profilaktika bei jų savalaikė korekcija užtikrinanti gydymo ilgaamžiškumą.

Didesnės apimties gydymo ir dantų protezavimo paslaugos gali būti apmokomos PAPRASTUOJU VEKSELIU iki sutartos datos be palūkanų.

Asmenims, atvedusiems kitus pacientus gydytis mūsų klinikoje, nuo jų rekomenduotiems asmenims suteiktų paslaugų sumos yra kaupiamos 2 procentų apimties lėšos. Sukauptas lėšas asmenis rekomendavęs žmogus gali skirti savo ar kitų asmenų mūsų klinikoje gydymo lėšoms padengti.

Dantų protezavimas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto.

Į dantų protezavimą, kompensuojamą iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto, turi šių kategorijų apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu:

  • asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;
  • vaikai iki 18 metų, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 2 straipsnyje;
  • asmenys, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais asmenys.

 

Turintiems Teritorinės ligonių kasos Pranešimą apie įtraukimą į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašus asmuo gali pats kreiptis į mūsų kliniką ir nelaukdamas eilės gauti dantų protezavimo paslaugas. Minėtiems asmenims dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos iš PSDF biudžeto pagal faktines mūsų klinikoje suteiktas dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip:

  • pensininkams, nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, kurie turi mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties, bei tiems, kuriems diagnozuotas didesnis nei II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas (daugiau kaip 1/3 danties vainiko aukščio) – iki 413,51 euro;
  • pensininkams, nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, kurių bedantis apatinis žandikaulis 4, 5, 6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm storio – iki 1272,31 euro;
  • vaikams:

 

  • kurių kramtymo sistema dar vystosi, kai protezuojama laikinais dantų protezais, pagamintais iš laboratorijoje ar odontologijos kabinete polimerizuojamų polimerų, arba standartiniais apsauginiais metaliniais vainikėliais – iki 211,04 euro;
  • kurių kramtymo sistema iš esmės susiformavo, kai protezuojama ilgalaikių konstrukcinių medžiagų dantų protezais, išskyrus dantų protezų gamybai skirtas skaitmenines technologijas – iki 1272,31 euro.

 

Norėdamas, kad šių paslaugų išlaidos būtų kompensuotos, asmuo turi pateikti teritorinei ligonių kasai nustatytos formos prašymą. Prie prašymo reikia pridėti:
1. Mūsų klinikos išrašytos sąskaitos originalą ir apmokėjimą patvirtinantį dokumentą – kasos pajamų orderį, kasos aparato čekį, pinigų priėmimo kvitą.
2. teritorinės ligonių kasos Pranešimą apie asmens įtraukimą į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą.